Mislim Opet SadNakakapagpabagabag samo da zamislim budućnost Filipinima ako se taj trend uma smo Filipinski ljudi neće podržati coveka samo zato što je oboljela od RAKA. Posebno ako ne poriču svoju sposobnost i posvećenosti u oblasti koju je on izabrao. Za pa mi je rekao da je bolestan si, ranjiva si, zar ne nade, zar ne nasamo, umjesto implant u umovima svako bude stabilna, to bi trebalo da pinaglalabanan bilo bolesti i slabost, ne bismo se trebali prestati koristiti našu nadležnost šta god status naše živote, kalusagan, starost, spol. Da moja obitelj, prijatelji, kolege, učitelj, kolege i poznanicima, s druge da li smo mi predsednik, nadam se da nije RAK Senator Miriam Santiago je razlog zašto je ne bi mogli izbor ili pagkonsidera ga kao vaš predsjednik.

Hvala.Muzika: Ritam Ovisnici — Svemirski