Obitelj blogeri je Amber Folkman, kinabibiliban zbog ljubavi na Filipinima

Ja sam žena oslobodit ću također

Hvala g-đo Amber, jer također upisani prilagodljiv na Kanal. I parada upisani za tebe također

tako smo i treba, da usvojimo američke kulture

Voleo sam to nastrano da su sat koji govori engleski posebno djeca. siempre, u sjedinjene države su, zar ne di prilagoditi ih sad kulture.