Dumepensa je Makati policije nakon hapšenja su tri advokata u baru raciju

Prema policiji grada Makati, uhapsili tri advokata jer im je samo tako lako ulazi u bar prostorije — Prema i IBP, slučaj je doveo tri advokata pokrivaju njihove pagdedetain u tri rekao u red CHR da možeš biti model za to, ali to drugih zakona Ističe iz policije Makati u mjesto u red je rekao da ih zadržati u tri advokata lansiranje ulazi ih tokom perioda Vremena, bar u Makati je napad tako policija. Dumepensa policija u svoje razgovore. Adresa data od strane policije u pravu odluku da su umukni i idem na pritužbe su Atty. Lenie Rocel Elmido Rocha,