Pravo i Dužnost od miješanja»

postojanje privilegija ili moć građanin uraditi ili pruži da ga stvari koje je on trebao uživati Sa Sekcija jednog Člana III, naveo da nijedan čovek ne treba da se reši život, slobodu, ili imanje bez suprotno načina zakon ili odbijen jednaki opsadom zakona U Odjeljak, naveo da svakog građanina ima pravo na sreću u sebi život, novine, i stvari protiv ne razumno stvarima i napad svaku svrhu će biti narušavati svakog građanina ima pravo da posjedujem i koristiti imovinu kao kuća, zemlju, vozila, nameštaj, i ostali kada je suprotno zakonu svakog građanina ima pravo da osnovne škole ili osnovno obrazovanje