Što su neke od španske

fiksni iznos plaćeni od strane građana ili korporacije da vlada je da se koristi u pravilno vodi zemlju mjesto ili dio okean, more, rijeke ili druga šeta, čini se-vode zaustaviti ili hinihimpilan broda ili sasaskyang pomorski da magsakay i smanjenje od teretni ili robe situacija gdje kontrolom ili drže samo jednu firmu ili sa moć industrije ili zalihe stvar ili proizvod ljudi sa visokim nivoima društvo u vrijeme na španjolski, kao, pre hrista, kapetane općinske, a drugi su farmeri stanari na njihovu farmu zemlje (ranije su bili vlasnici kopna svoje farme, kada su Španci došli, oteli ih) sa vlasnicima zemljišta